یک منبع تغذیه برق اضطراری، همچنین بعنوان یک سیستم یو پی اس نامیده می شود، ترکیبی از یک سیم برق، خروجی ها، بخش های از حفاظت برق و یک ساختمان باتری می باشد. بدین صورت که، دوشاخه یو پی اس به پریز برق شهری متصل گردیده و هر سیستم یو پی اس دارای پریزهای خروجی می باشد که دستگاه های مورد نیاز همچون کامپیوتر و هر نوع دستگاه الکتریکی و... به این پریز یو پی اس ها متصل می باشد.

یو پی اس ها به دو صورت باتری داخلی و باتری خارجی می باشند که بر اساس زمان پشتیبانی مورد نیاز شما انتخاب میگردند. که بعضی وقت ها به یو پی اس هایی با باتری داخلی، "یک باتری در یک جعبه" نیز می گویند. یک سیستم یو پی اس قادر به محافظت از یک کامپیوتر کوچک تا تجهیزات و دستگاه های پیشرفته ، سرورهای پشرفته و مرکز دیتاهای بزرگ می باشد.