ما در کنترل جامع قدرت خانه هوشمند هیراد تلاش میکنیم تمامی ملاحظات امنیتی را بررسی و مد نظر قرار دهیم از جمله این موارد استفاده از کلیدهای محافظ جان در باکس کنترل جامع میباشد که لطف بزرگ این تجهیزات، جلوگیری از برق گرفتگی در تمام منزل خواهد بود.در ادامه به منظور آشنایی بیشتر دوستان همراه، مطالبی را در خصوص کلیدهای محافظ جان  قرار دادیم :

 

 

 

کلید محافظ جان که با RCCB یا RCD نیز شناخته می‌شود، نوعی کلید است که با مقایسه جریان سیم‌های رفت و برگشت، در صورتی که اختلافی بین جریان رفت و برگشت وجود داشته باشد مدار را قطع می‌کند. این دستگاه جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز شناسایی نمی‌شوند اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند شناسایی و مدار را در چند دهم یا صدم ثانیه قطع کند.

جریان نشتی ممکن است از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید، کلیدهای محافظ جان به گونه‌ای طراحی می‌شوند که پیش از آسیب‌رسیدن به فرد مدار را قطع می‌کنند. این کلیدها برای قطع مدار در برابر اضافه‌بار و اتصال‌کوتاه طراحی نشده‌اند.