در TEDA100 چطور ميتونم تلفني در Speed dialing ذخيره كنم كه فقط از يك خط شهري خاص استفاده كنه ؟

هادي گياه چين

تاریخ ثبت سوال: 14 مرداد 1393  -  شماره پیگیری: 2543

سوال: سلام،
در TEDA100 چطور ميتونم تلفني در Speed dialing ذخيره كنم كه فقط از يك خط شهري خاص استفاده كنه ؟

جواب: سلام
خطوط شهری را گروه بندی کنید بعد با عدد 801 گروه 1 و عدد 802 گروه 2 و.... آزاد میشود حالا قبل از شماره بجای عدد 9 عدد 801 یا ... را بزنید البته باید دقت کنید آن داخلی در کلاس آو سرویس مجاز به استفاده از آن گروه شهری باشد.