در مرکز تی دی چطور میشود ایجاد کنفرانس کرد ؟مثلا داخلی اپراتور که دیجیتال است با یک خط داخلی معمولی و یک شماره موبایل با تشکر

نام و نام خانوادگی: 1234 12345

تاریخ ثبت سوال: 20 خرداد 1393  -  شماره پیگیری: 2523

سوال: سلام
در مرکز تی دی چطور میشود ایجاد کنفرانس کرد ؟مثلا داخلی اپراتور که دیجیتال است با یک خط داخلی معمولی و یک شماره موبایل با تشکر

جواب: سلام
گوشی دیجیتال با نفر اول تماس میگیرد چه داخلی ( هر نوع گوشی ) و چه بیرونی سپس شاسی کنفرانس را زده و با نفر دوم تماس میگیرد پس از برقراری ارتباط با نفر دوم مجدد شاسی کنفرانس موفق باشید