سلام در مرکز tdaوtde در ورژنهای جدید نحوه چیدن کارتها جای خاصی دارد یا هر کارتی رو در هر جای میتونیم بذاریم البته بجز کارتmpr با تشکر?

نام و نام خانوادگی: 1234 12345

تاریخ ثبت سوال: 26 فروردين 1393  -  شماره پیگیری: 2490

سوال: سلام
در مرکز tda/tde در ورژنهای جدید نحوه چیدن کارتها جای خاصی دارد یا هر کارتی رو در هر جای میتونیم بذاریم البته بجز کارتmpr با تشکر

جواب: سلام
خیر مهم نیست در مورد کارت آپشن بهتر است در جای خود کنار mpr باشد ولی آن هم الزامی ندارد