من م يخواهم كي برد CU-650 , CU-360 را با ماتريكس SX-650 فعال كنم

نام و نام خانوادگی: علي جوادي

تاریخ ثبت سوال: 2 آذر 1392  -  شماره پیگیری: 2441

سوال: با سلام
من م يخواهم كي برد CU-650 , CU-360 را با ماتريكس SX-650 فعال كنم اما فعال نم يگردد/


ولي وقتي كواكسيال مونيتور را وصل م يكنم شماره مونيتور روي صفحه مانيتو رفعال م يگردد.
ولي كي برد ترتيب اثري نم يدهد .

لطفا رهنمايي فرمائيد

 

جواب: سلام
در برنامه ریزی متریکس باید پورت ترمینال معرفی شود ولی در پیش فرض یک پورت فعال است در پشت کیبورد دیپ سوایچ 1 و 5 را باید روشن نمایید تا کیبورد ازمد ps data به terminal تبدیل شود بعد از خاموش کردن و روشن کردن کیبورد یوزر و پسورد میپرسد که عدد 650 میباشد موفق باشید.