دریک سیستم tda600چندکارت داخلی وچند کارت شهری انالوگ جای میگیرد

نام و نام خانوادگی: مجتبی شهباز

تاریخ ثبت سوال: 9 مرداد 1392  -  شماره پیگیری: 2396

سوال: سلام -دریک سیستم tda600چندکارت داخلی وچند کارت شهری انالوگ جای میگیرد .برای tda200چطور{درکل حد اکثر چند خط انالوگ راساپورت میکنند}برای تلفنهایSLT

 

 

جواب: سلام
در کابین اول تعداد 10 کارت نصب میشود و تمام کارتها میتواند فقط داخلی و فقط شهری باشد البته ترکیبی نیز میتواند باشد .ظرفیت کابین اول 600 با 200 برابر است .تنها تفاوت در امکان ارتقا 600 با استفاده از کابینهای 2و3و4 است.