چگونه می توان بوق حالت تن یا پالس رو بدون اینکه به خطوط مخابرات وصل شویم ایجاد کرد؟

نام و نام خانوادگی: مهدیفضلی

تاریخ ثبت سوال: 7 ارديبهشت 1390  -  شماره پیگیری: 1675

سوال: با سلام
چگونه می توان بوق حالت تن یا پالس رو بدون اینکه به خطوط مخابرات وصل شویم ایجاد کرد؟برای تست یک وسیله در نمایشگاه احتیاج داریم متاسفانه خط تلفن نداریم

 

جواب: با سلام دستگاههای تست تلفن جهت تعمیر کاران هست که شبیه ساز خط تلفن است حتی سیگنال زنگ نیز تولید میکند