تفاوت کارتهای KX-TDA0490 با کارتهای KX-TDA0470 در چیست؟

نام و نام خانوادگی: جواد ایوبی

تاریخ ثبت سوال: 18 اسفند 1389  -  شماره پیگیری: 1638

سوال: تفاوت کارتهای KX-TDA0490 با کارتهای KX-TDA0470 در چیست؟اگر بخواهیم تلفن IP واگذار کنیم نصب این دو کارت الزامی است؟

 

جواب: با سلام کارت 0490 جهت لینک 2 دستگاه سانترال با هم استفاده میشود و کارت 0470 جهت لینک گوشی تلفن با سانترال است و برای گوشی فقط 0470 مورد نیاز است