آیا در باکس 123210 قدیمی مرکز گویا نصب می شود؟

نام و نام خانوادگی: مهدی فضلی

تاریخ ثبت سوال: 6 اسفند 1389  -  شماره پیگیری: 1631

سوال: با سلام
آیا در باکس 123210 قدیمی مرکز گویا نصب می شود؟
اگر نصب می شود در کجای دستگاه نصب می شود و تنظیمات آن در کجاست؟

 

 

جواب: با سلام خیر نصب نمیشود میتوانید از دستگاه TVM50استفاده نمایید ولی ایده آل نیست