در باکس 308 از داخلی 101بازدن کلید پروگرام وسپس فشردن کلید9 وارد outgoing message می شویم

نام و نام خانوادگی: مهدی فضلی

تاریخ ثبت سوال: 5 اسفند 1389  -  شماره پیگیری: 1630

سوال: با سلام
در باکس 308 از داخلی 101بازدن کلید پروگرام وسپس فشردن کلید9 وارد outgoing message می شویم.چگونه میتوانم ogm رو فعال کنم و چگونه می توان برای هر کلید یک داخلی تعریف کنم؟

 

جواب: با سلام در برنامه ریزی سیستم 414مد دستگاه را روی disa ogm1 قرار دهید زنگخوری بر روی متن شما قرار میگیرد .در کد 501 تعریف میکنید عدد 1 به کدام داخلی و 2..... موفق باشید