در سیتم tes 824 ایا پس از پخش پیام در سیتم دیزا به جای شبه زنگ میتوان از موزیک ورودی استفاده کرد

نام و نام خانوادگی: pouya iranpour

تاریخ ثبت سوال: 28 دي 1389  -  شماره پیگیری: 1595

سوال: سوال: با سلام
در سیتم tes 824 ایا پس از پخش پیام در سیتم دیزا به جای شبه زنگ میتوان از موزیک ورودی استفاده کرد
و پس از پیام و گرفتن داخلی وشنیدن شبه زنگ اقدام به قطع میکند برای قطع زنگ داخلی چه باید کرد با تشکر فراوان

 

 

جواب: با سلام
خیر در 308 امکان پخش موزیک نمیباشد و بعد قطع تماس از طرف تماس گیرنده بعد از چند زنگ سیستم آن تماس را قطع میکند که این تنظیم به صورت پیش فرض روی دستگاه است