من میخواهم دو دستگاه سانترال TDA600 و TDA100 را از طریق بستر یک ارتباط مستقیم وایرلس به هم متصل کنم

نام و نام خانوادگی: علی علوی

تاریخ ثبت سوال: 30 آذر 1389  -  شماره پیگیری: 1568

سوال: من میخواهم دو دستگاه سانترال TDA600 و TDA100 را از طریق بستر یک ارتباط مستقیم وایرلس به هم متصل کنم. برای این کار استفاده از کارتهای گیتوی را پیشنهاد میکنید یا استفاده از کارتهای PRI ؟ تفاوت اصلی این دو روش در چیست و استفاده از گیتوی چه امکانات بیشتری را در اختیار میگذارد که ارزش این قیمت بیشتر نسبت به روش PRI را توجیه میکند؟

 

جواب: با سلام
وقتی میخواهید به صورت وایر اس این اتصال را برقرار نمایید در حالت گت وی بر روی کارت یک پورت لن دارد که به راحتی به پهنای باند کمتری نصبت به PRI این انتقال و لینک برقرار میشود حال اینکه کارت RPI نیاز به 2 مبدل دارد تا از طریق لینک رادیو با 2 مگ پهنای باند انتقال پیدا کند که اگر پول مبدلها را هم حساب کنید شاید تز کارت گت وی گرانتر شود . در ضمن شما با یک کارت گت وی ممکن هست چندین دستگاه را به هم وصل نمایید که در PRI سختر و شاید پر هزینه تر و با واستهایی انجام شود عمدتا PRI زمانی ایده آل هست که فواصل بین 2 سیستم کوتاه و از 100 متر کمتر باشد