آیا در سیستم سری TDA از طریق پورت LAN کارت CTI و يا در سری TDE از طریق پورت LAN کارت IPCMPR ميتوان SMDR را بدون استفاده پورت سریال RS-232 فعال نمود؟

نام و نام خانوادگی: Reza Harati

تاریخ ثبت سوال: 26 مرداد 1389  -  شماره پیگیری: 1435

سوال: آیا در سیستم سری TDA از طریق پورت LAN کارت CTI و يا در سری TDE از طریق پورت LAN کارت

IPCMPR ميتوان SMDR را بدون استفاده پورت سریال RS-232 فعال نمود؟

 

 

جواب: با سلام در دستگاه tde من روی هایپر ترمینال جواب گرفته ام اما tda را نمیدانم