دستگاه td500 آیا می توان برای روزیک گروه داخلی و برای شب یک گروه داخلی دیگر تنظیم کرد اگر می شود لطفا" توضیح دهید

نام و نام خانوادگی: mehdi zivari

تاریخ ثبت سوال: 7 تير 1389  -  شماره پیگیری: 1390

سوال: با سلام
می خواستم بدانم که در دستگاه td500 آیا می توان برای روزیک گروه داخلی و برای شب یک گروه داخلی دیگر تنظیم کرد اگر می شود لطفا" توضیح دهید

 

جواب: با سلام منظورتان را متوجه نمیشم منظورتان گروه زنگ خوری برای شب و روز است اگر این است بله میشود icd gruop تعریف نمایید زیر مجموعها را مشخص کنید و در قسمت زنگخوری سر گوروهها را قرار دهید