سوکتهای rj11 بر روی کارتهای خط شهری و کارتهای انالوگ مراکز تلفن سری tda برای چیست و چه استفاه ای از ان میکنند

نام و نام خانوادگی: mohsen 

تاریخ ثبت سوال: 27 خرداد 1389  -  شماره پیگیری: 1382

سوال: با سلام
سوکتهای rj11 بر روی کارتهای خط شهری و کارتهای انالوگ مراکز تلفن سری tda برای چیست و چه استفاه ای از ان میکنند?

 

جواب: با سلام
در صورتیکه برق اضطراری به دستگگاه وصل نکرده باشید بااین خروجیها در زمان قطعی برق میتوانید 2 تا از خطوط شهری را به داخلیهاس معمولی انتقال دهید