در دستگاه tda200 چگونه تایمر دو طرفه را فعال کنم و سئوال دوم آیابرای اینکه شماره داخلی ها بیفتد باید برنامه ای فعال شود

نام و نام خانوادگی: hasan akbari

تاریخ ثبت سوال: 20 خرداد 1389  -  شماره پیگیری: 1375

سوال: با سلام و خسته نباشید
در دستگاه tda200 چگونه تایمر دو طرفه را فعال کنم و سئوال دوم :ایابرای اینکه شماره داخلی ها بیفتد باید برنامه ای فعال شود

 

جواب: با سلام منوی 2-9 سیستم آپشن قسمتی دارد ترای تایمر زنگخوری incoming call که اگر فعال نمایید تایمر 2 طرفه میشود
در مورد سوال دوم متوجه نشدم شماره داخلی بیفتد کجا؟