فارسي كردن tvm 200 ميشه بدون اينكه كانكت بشويم آن را فارسي كرد اگر مي شه چه جوري؟

نام و نام خانوادگی: mehdi zivari

تاریخ ثبت سوال: 8 خرداد 1389  -  شماره پیگیری: 1365

سوال: سلام ميخواستم بدونم براي فارسي كردن tvm 200 ميشه بدون اينكه كانكت بشويم آن را فارسي كرد اگر مي شه چه جوري؟
2- اينكه وقتي فارسي مي شه منوي نرم افزار فارسي مي شه

 

جواب: با سلام اول باید پرامت فارسی را در اختیار داشته باشید سپس به قسمت یوتیلیتی و پرامت ستینگ رفته زبان فارسی را آپ لود نمایید و در ستینگها دستگاه را در مد زبان فارسی قرار دهید
خیر فقط زبان گفتاری سیستم فارسی میشود