وقتی به گوشی دکت مدل از طریق گوشی آنالوگ زنگ میخورد مقداری تاخیر دارد

نام و نام خانوادگی: alireza harati

تاریخ ثبت سوال: 15 فروردين 1389  -  شماره پیگیری: 1280

سوال: ببخشید وقتی به گوشی دکت مدل از طریق گوشی آنالوگ زنگ میخورد مقداری تاخیر دارد.
آیا میشود این تاخیر را حذف نمود؟ممنون.

جواب: با سلام
متاسفانه خیر نمیشود این زمان برای پیداکردن سلول مربوط به آن دکت میباشد