یا میتوان چندین داخلی را در یک gropقرار داد و بعد ان گروه را در یک کلاس سرویس و برای ان کلاس سرویس تایمر تعریف نمود

نام و نام خانوادگی: mohsen 

تاریخ ثبت سوال: 26 آبان 1388  -  شماره پیگیری: 1135

سوال: سلام
جناب مهندس سوال من در مورد تایمر میباشد شما جواب در مورد بستن صفر توضیح داده اید
سوال اینست ایا میتوان چندین داخلی را در یک gropقرار داد و بعد ان گروه را در یک کلاس سرویس و برای ان کلاس سرویس تایمر تعریف نمود.
در صورت امکان چگونه میتوان انجام داد؟
با تشکر

 

جواب: با سلام اگر دسترسی به خطوط تفاوتی نداشته باشد همه را در یک کلاس قرار دهید و برای آن کلاس تایمر تعیین نمایید
در منوهای کلاس آو سرویس منوی تایم وجود دارد آنرا enableنمایید