مدل Panasonic kx-FM386 با 2 زنگ وارد سيستم منشي تلفن مي شود چطور مي شود تعداد زنگ را تنظيم وسپس تلفن وارد منشي بشود

نام و نام خانوادگی: جواد محمد حسن

تاریخ ثبت سوال: 8 بهمن 1388  -  شماره پیگیری: 1205

سوال: سلام - مدل Panasonic kx-FM386 با 2 زنگ وارد سيستم منشي تلفن مي شود چطور مي شود تعداد زنگ را تنظيم وسپس تلفن وارد منشي بشود.با تشكر

 

جواب: با سلام
کلید منو را زده سپس شاسی # و عدد 77 شاسی استارت و عدد مورد نظر را تعیین نمایید