روش تعویض چند شماره داخلی در سری Tda را بفرمائید مثلا داخلیهای 120 الی 125 را تبدیل به 555الی 560 کنیم

نام و نام خانوادگی: کاظم معین نیا

تاریخ ثبت سوال: 2 بهمن 1388  -  شماره پیگیری: 1198

سوال: سلام لطفا روش تعویض چند شماره داخلی در سری Tda را بفرمائید
مثلا داخلیهای 120 الی 125 را تبدیل به 555الی 560 کنیم

با تشکر

جواب: با سلام
در کد 003 میتوانید شماره داخلیها را عوض کنید