در صورتی که بخواهیم tda بهtdeتبدیل کنیم چه قسمتهایی از مرکز تلفن باید تعویض یا اضافه گردد؟

نام و نام خانوادگی: mohsen 

تاریخ ثبت سوال: 2 دي 1388  -  شماره پیگیری: 1168

سوال: با سلام
در صورتی که بخواهیم tda بهtdeتبدیل کنیم چه قسمتهایی از مرکز تلفن باید تعویض یا اضافه گردد؟
ایا در صورت تبدیل هم میتوان در روی دستگاه کارت ip و هم کارت دیجیتال استفاده کرد؟
در صورت شدن از هر کدام چند کارت میتوان اضافه نموددر یک باکس tda600
با کمال تشکر

 

جواب: با سلام
با تعویض کارت MPR دستگاه تبدیل به TDE میشود . بله میتوانید از کارتهای مختلف استفاده نمائید.به کاتالوگ tde600 مراجعه نمایید