پلاک خوان چیست؟

پلاکخوان یا سامانه تشخیص پلاک، برنامه ای است که بدون دخالت کاربر، اعداد و حروف پلاک را از روی تصویر خودرو شناسایی کرده و گزارش می کند. در واقع پلاک خوان ابتدا با برخی تکنیکهای پردازش تصویر که در ادامه گفته می شود، موقعیتهای احتمالی پلاک را یافته و سپس با استفاده از روشهای شناسایی الگو، نویسه های مختلف پلاک را شناسایی کرده و رشته آن را تولید می کند.

پلاک خوان امروزه استفاده های فراوانی دارد و در سامانه هایی مثل مدیریت پارکینگ، کنترل تردد، نرم افزارهای عوارضی، دوربینهای طرح ترافیک، دوربینهای تشخیص سرعت، پارکبانها، پایانه های مرزی، ورودی باسکولها و مجتمع های مسکونی به منظور ثبت خودکار پلاک خودرو به کار می رود.

سابقه سیستم های پلاک خوان تصویری در ایران به سال ۱۳۸۵ بر می گردد که برای اولین بار به سفارش یک شرکت نیمه دولتی، توسط FarsiOCR.ir طراحی و تولید شد.