ماژول نرم افزاری یا کتابخانه‌ی پلاکخوان، کد آماده ای است که در قالب یک DLL یا ActiveX عرضه می شود و عملیات پلاک خوانی را انجام می دهد. کتابخانه پلاک خوان برای شرکتهایی که در حوزه کنترل تردد فعال هستند یک ارزش افزوده ایجاد می کند و می توانند به راحتی سیستم نرم افزاری موجود خود را به پلاکخوان مجهز کنند. به عنوان مثال می توان به جای برچسبهای RFID که هم هزینه بر است و هم کاربرد تک منظوره دارد، با خواندن رشته پلاک از تصویر دریافتی از دوربین، همان کار را انجام داد. ضمن اینکه خواندن پلاک هزینه ای برای مالک خودرو ندارد نیاز به نصب برچسب ندارد.

در ایران چند شرکت معدود هستند که ماژول نرم افزاری پلاک خوان را تولید می کنند که از آن جمه شرکت شهاب است که کتابخانه‌ی پلاکخوان ساتپا را به زبان ++C تولید کرده است.