شنود 1232 رو تونستم انجام بدم اما این کار کنفرانس هست و برای وارد شدن 1 بوق میزنه آیا میشه بوقی که میزنه رو قطع کرد؟

نام و نام خانوادگی: مهدی فضلی

تاریخ ثبت سوال: 7 مهر 1388  -  شماره پیگیری: 1064

سوال: با سلام
شنود 1232 رو تونستم انجام بدم.اما این کار کنفرانس هست و برای وارد شدن 1 بوق میزنه.
آیا میشه بوقی که میزنه رو قطع کرد؟ و یا میشه فقط شنید؟

 

جواب: با سلام
بوغ را میتوانید در area02 بیت دوم حذف نمایید اما عبارت کنفرانس را روی صفحه مینویسدواگر صحبت نمایید صدای شما نیز میرود در دستگاههای جدید کاملا سکرت این کار را انجام میدهد