اگر از دو کارت PRI در دو سانترال برایTIE بخواهیم استفاده کنیم تا چه مسافتی را حداکثر پاسخگو است؟

نام و نام خانوادگی: alireza harati

تاریخ ثبت سوال: 1 مهر 1388  -  شماره پیگیری: 1052

سوال: مهندس اگر از دو کارت PRI در دو سانترال برایTIE بخواهیم استفاده کنیم تا چه مسافتی
را حداکثر پاسخگو است؟
با تشکر.

 

جواب: با سلام با کابل CAT6 در حدود 200 متر میتوانید استفاده کنید