چند روش برای برنامه ریزی سانترال 308 وجود دارد؟

نام و نام خانوادگی: مهدی فضلی

تاریخ ثبت سوال: 18 شهريور 1388  -  شماره پیگیری: 1019

سوال: سلام
سوالاتی که د مورد سانترال 308 پرسیدم، پاسخی دریافت نکردم.
سوال دیگری داشتم که چند روش برای برنامه ریزی سانترال 308 وجود دارد؟ و آیا با گوشی 7730می شه برنامه ریزی کرد؟ اگر امکان دارد روشش رو هم بگین
متشکرم

 

جواب: با سلام
اگر دستگاه شما kx-te باشد هم از طریق کامپیوتر و هم از طریق گوشی 101 ولی اگر از سانترالkx-taاستفاده مینمایید فقط از گوشی 7730 داخلی 101. به پرسشهای قبلی نگاه نمایید توضیح داده شده است