tes824 چگونه میتوان بدون داشتن کارت disa پیام خود را بر روی دستگاه جهت حالت disa ضبط کنیم

نام و نام خانوادگی: fariborz

تاریخ ثبت سوال: 15 شهريور 1388  -  شماره پیگیری: 1011

سوال: در سانرال tes824 چگونه میتوان بدون داشتن کارت disa پیام خود را بر روی دستگاه جهت حالت disa ضبط کنیم ? 2- چگونه میتوان دستگاه را به گونه ای تنظیم کرد که در صورت اشغال بودن یکی از خطوط co اتوماتیک به یکی ا دیگر خطوط آزاد وصل شود؟

 

جواب: سلام
در سانترال 824 کارت دیزا وجود دارد و نیاز به خرید کارت نیستوبا کد پروگرام 911 از گوی 101 میتوانید صدارا ضبط نایید
انتقال خط شغال را باید از امور مشترکین مخابرات بخواهید ( سرویس روتاری)