در مرکز تلفن tda600 دو صفر خارج از کشور را میتوان بر اساس کلاس سرویس محدود کرد

نام و نام خانوادگی: mohsen 

تاریخ ثبت سوال: 9 شهريور 1388  -  شماره پیگیری: 1007

سوال: با سلام
در مرکز تلفن tda600 دو صفر خارج از کشور را میتوان بر اساس کلاس سرویس محدود کرد .
خط مستقیمی که در دو کلاس سرویس وجود دارد تکلیف ان چیست؟ یک کلاس سرویس دو صفر باز و یکی بسته.
منظور اینکه مثلا خط 1 با کلاس سرویس 5 است و همان خط در کلاس سرویس 6 هم می باشد. کلاس سرویس 5 دو صفر بسته و در کلاس سرویس 6 دو صفر باز است و داخلی که کلاس سرویس 5 است چگونه و داخلی که کلاس سرویس ان 6است چگونه است ؟
محدودیت مختص کلاس سرویس است یا اینکه داخلی را میتوان محدود کرد؟
در صورت امکان توضیح بفرمائید
با سپاس فراوان

 

 

جواب: با سلام
اصلا به خط ارتباطی ندارد داخلی در هر کلاسی باشد از امکانات آن کلاس استفاده مینمید یک داخلی در کلاس خود از خط 1 فقط داخل شهر زنگ میزند و داخلی دیگر که در کلاس دومی است از همان خط با 2 صفر آزاد استفاده مینماید
تمامی محدودیتها در کلاس تعیین میشود و فقط ارتباط داخلیها با کلاسهای مرتبط بر قرار میشود و میتوانید تمامی داخلیها را در یک کلاس با امکانات مشابه و یه در 64 کلاس متفاوت قرار دهید تعیین کننده محدودیت کلاس است نه داخلی و نه خط شهری