آیا در TVM روشی وجود دارد که وقتی یک داخلی صندوق صوتی ندارد با گرفتن داخلی 500 بوق اشغال بشنود

نام و نام خانوادگی: alireza harati

تاریخ ثبت سوال: 4 شهريور 1388  -  شماره پیگیری: 1001

سوال: آیا در TVM روشی وجود دارد که وقتی یک داخلی صندوق صوتی ندارد
با گرفتن داخلی 500 بوق اشغال بشنود؟با تشکر.

 

 

جواب: سلام علی آقا
اگر داخلی صندوق صوتی نداشته باشد tvm تماس آنرا به عنوان تماس از بیرون در نظر گرفته و منوهای تماس گیرنده را ارسال مینماید از همین روش برای تستها استفاده میشود در هنگام نصب