در دستگاه TDA600 همراه با سه کابین TDA620 کلا به طور فول چند کارت دیزا MSG4 میتوان نصب کرد؟

نام و نام خانوادگی: alireza harati

تاریخ ثبت سوال: 20 تير 1388  -  شماره پیگیری: 966

سوال: در دستگاه TDA600 همراه با سه کابین TDA620 کلا به طور فول چند کارت دیزا (MSG4)
میتوان نصب کرد؟
وآیا در این مورد ورژن 5 با ورژن های قبلی تفاوت دارد؟(ظرفیت تعداد کارت دیزا)

 

 

جواب: با سلام
طبق گفته کاتالوگ INSTALLATION در صفح 37 و 38 شما میتوانید 16 کارت دیزا و 16 کارت OPB3 شلف میتوانید نصب کنید