آیا با خاموش شدن دوربین شبکه حافظه برنامه ریزی آن از بین میرود

نام و نام خانوادگی: alireza harati

تاریخ ثبت سوال: 8 تير 1388  -  شماره پیگیری: 963

سوال: آیا با خاموش شدن دوربین شبکه حافظه برنامه ریزی آن از بین میرود و آیا امکان بک آپ گیری از برنامه ریزی وجود دارد؟

 

جواب: باسلام خیر حافظه دوربین و برنامهای آن باقی میماند .امکان بک آپ گیری نیز وجود دارد