در خصوص چگونگی تغییر موزیک انتظار در سانترال TDA-200به من کمک کنید

نام و نام خانوادگی: احمد سلطانپور

تاریخ ثبت سوال: 2 اسفند 1387  -  شماره پیگیری: 831

سوال: با سلام لطفادر خصوص چگونگی تغییر موزیک انتظار در سانترال TDA-200به من کمک کنید

 

 

جواب: با سلام پس از لاگین شدن به سیستم جهت برنامه ریزی در کد 711 سورس موزیک را انتخاب مینمایید مثلا bgm1 و دستگاه موزیک را به فیش 1 در سانترال وصل نمایید موفق باشید