چگونه می توانید از طریق یک پریز برق به یک شبکه متصل شوید

آداپتور اترنت

چگونه می توانید از طریق یک پریز برق به یک شبکه متصل شوید

::  7 مهر 1387  ::

 

 

:: ::

 

با استفاده از سیستم HD-PLCپاناسونیک به راحتی این کار امکان دارد .
در ورودی برق از یک آداپتور BL-PA100مستر استفاده نمایید و در خروجی هر پریز دلخواه از یک پایانه BL-PA100KTوصل نمایید مودو ADSLرا هم به آداپتور مستر وصل کنید . حالا به راحتی در هر جا که میخواهید هم شبکه محلی دارید و هم اینترنت نگران اطلاعات نیز نباشید رمزگذاری پاناسونیک اجازه هک شدن را نمیدهد
کیت راه اندازی BL-PA100KT با تنظیمات انجام شده ارایه میگردد و فقط شما 3 مرحله را انجام میدهید 2 شاخه واحدهای مستر و پایانه را به یک پریز وصل نمایید دکمه SETUP راروی هر یک از واحدها را فشار دهید لامپ PLCروشن میشود تا نشان دهد که نصب انجام شده است حالا واحدها را هر کجا که میخواهید ببرید و استفاده نمایید