آداپتورHD-PLCپاناسونیک چیست و چه کاربردی دارد

از طریق هر پریز برق به اینترنت وصل شوید

آداپتورHD-PLCپاناسونیک چیست و چه کاربردی دارد

::  7 مهر 1387  ::

 

 

:: ::

 

نیاز به هیچ تنظیم پیچیده یا سیم کشی دشواری نیست . خیلی آسان آداپتور HD-PLC را وصل کنید تا یک پریز برق معمولی خانه را تبدیل به پورت اینترنت نمایید ( نیاز به عقد قرارداد با یک ASP جهت تامین اینترنتADSLمیباشد ) نیازی به سوراخ کردن دیوار، کشیدن کابل از میان اتاقها یا انجام آن نوع تنظیمات پیچیده مورد نیاز سیستمهای شبکه محلی بیسیم ندارد . کلیه تنظیمات امنیتی اتوماتیک انجام میشوند . آداپتور HD-PLCپاناسونیک حقیقتا انقلابی در شبکههای خانگی میباشد.