نمایندگی رسمی نرم افزار هوشمند ضبط و مدیریت تصاویر eocortex کدام شرکت در ایران میباشد ؟

سایت رسمی شرکت eocortex در زیر آمده است :

http://eocortex.com

اگر به قسمت از کجا خرید کنم مراجعه نمایید و از روی حروف الفبا I را انتخاب نمایید لیست کشورهایی که با i شروع میشود ظاهر شده و سپس ایران را انتخاب نمایید مشخصات شرکت کاوش فن پرشیا را خواهید دید :

http://eocortex.com/en/software-for-ip-cameras/where-to-purchase/i/iran.html