مدولاسیون چیست ؟
تعریف
در انواع وسیعی از سیستم های مهندسی مفهومی بنام مدولاسیون نقشی محوری ایفا می نماید. در حالت كلی ، یك سیستم مدولاسیون سیستمی است كه در آن سیگنالی جهت كنترل پارامتری از سیگنالی دیگر بكار گرفته می شود .
از میان كاربردهای مدولاسیون دامنه ، بكار گیری آن در سیستم های مخابراتی از اهمیت خاصی برخوردار است . بطور معمول برای هر یك از انواع كانالهای مخابراتی محدوده ای از فركانس وجود دارد كه برای ارسال سیگنال مناسبترین محدوده بشمار می رود . به عنوان مثال ، جو به سرعت سیگنالهای واقع در محدوده فركانسی صوتی ( 10Hz تا 20Hz ) را تضعیف می كند، در حالیكه سیگنالهای واقع در محدوده فركانسهای بالاتر را تا فواصل زیادی منتسر می كند.
بدین لحاظ ،ارسال سیگنالهای صوتی مانند صحبت و یا موسیقی از طریق كانالهایی كه از انتشار در جو زمین استفاده می كنند ، به كمك یك سیستم مدولاسیون كه سیگنال مورد نظر را بر یك سیگنال حامل فركانس بالا سوار می كند ، صورت می گیرد . یكی از سیستم های مدولاسیون معمول برای این منظور " مدولاسیون دامنه سینوسی" است كه در آن سیگنال حاوی اطلاعات ، مثلأ صحبت و یا موسیقی ، به منظور ایجاد تغییر در دامنه یك سیگنال حامل سینوسی كه فركانس آن در محدوده مناسب قرار دارد ، بكار می رود .
با بكار گیری سیستم های مدولاسیون ، ارسال همزمان بیش از یك سیگنال با طیفهای رویهم افتاده نیز از طریق یك كانال مشترك امكان پذیر است ، به این عمل مولتی پلكس كردن گفته می شود.
كاربرد دیگری از اصول مدولاسیون دامنه در فرایندی است كه طی آن قطاری از پالسهای مستطیلی با فواصل و اندازه های مساوی در سیگنال حاوی اطلاعات ضرب می شود ، به این فرایند مدولاسیون دامنه پالس گفته می شود . این روش مدولاسیون ، علاوه بر اینكه خود دارای اهمیت زیادی در سیستم مخابراتی است ، ارتباط نزدیكی نیز با مفهوم نمونه برداری دارد. بر اساس این مفهوم تحت شرایطی خاص یك سیگنال می تواند توسط آن كه با فواصل زمانی مساوی از یكدیگر قرار دارند معرفی شود.
كاربرد عمده مدولاسیون دامنه در سیستم های پیوسته در زمان و در تبدیل سیگنالهای پیوسته در زمان به سیگنالهای گسسته در زمان است . انواع مهم دیگری از مدولاسیون نیز وجود دارد؛ مثلأ مدولاسیون فركانس و یا فاز سینوسی ، كه در آن سیگنال حاوی اطلاعات برای تغییر فركانس و یا فاز یك حامل سینوسی حول یك فركانس مركزی به كار گرفته می شود .
2-10-3 مدولاسیون آنالوگ
سرویس پخش همگانی یا Broad casting به معنای انتشار و ارسال صدا و یا تصویر (یا هر دو )به تعداد زیادی از گیرنده‌ها رادیو و یا تلویزیونی گفته می‌شود.
در ایالات متحده اولین ایستگاه رادیویی پخش همگانی در سال1920 آغاز به کار نمود واز دو سال بعد از آن رفته رفته ایستگاه رادیویی تجاری کار خود را شروع کردند. این روند همچنان ادامه یافت تا اینكه در سال ‌2003 تعداد ایستگاه‌های تجاری به 804/4 ایستگاه، تنها باند در AMرسید.
جالب آن كه تعداد ایستگاه‌های FM در سال 1983 از ایستگاه‌های AM پیشی گرفت، چنان كه تا سال 1998 تعداد آنها به 6179 ایستگاه تجاری و 2400 ایستگاه غیر تجاری رسید. از طرف دیگر پخش همگانی تلویزیونی نیز که در همان دهه1920 آغاز به کارکرده بود، با مصادف شدن با جنگ جهانی دوم، دستخوش اختلال و رشدکند شد اما امسال تا سال 1996 تعداد ایستگاه‌های پخش تلویزیونی تجاری به 1340 و غیر تجاری به 600 ایستگاه رسید.