روشهای ارتباط مراکز سانترال با همدیگر به صورت کلی به چهار دسته طبقه بندی میگردد

روشهای ارتباط مراکز سانترال با همدیگر به صورت کلی به چهار دسته طبقه بندی میگردد :
1️⃣ اتصال با روش FXO , FXS :
   در این زوش تمامی دستگاه ها و پلتفرمها را میتوان به همدیگر ارتباط داد. بدین گونه که چند داخلی آنالوگ از یک مرکز را به خطوط شهری مرکز مقابل وارد میکنید و بالعکس . اصطلاحا FXO به معنی دستگاهی برای واردکردن خطوط شهری و FXS به معنای دستگاهی است که داخلی آنالوگ به شما میدهد. اگر فاصله دو دستگاه کم باشد میتوان بصورت مستقیم داخلیهای دو مرکز را به صورت متقابل به خطوط شهری مرکز دیگر وارد کرد و اگر دو دستگاه در نقاطی دور از هم قرار گرفته باشند از گیتوی های FXo ,FXS میتوانید استفاده کنید . این روش استاندارد نیست و پروتکلهای استاندارد در ارتباط بین مراکز را پشتیبانی نمیکند . دستگاه های پاناسونیک در همه مدل ها این روش را ساپورت میکنند.
2️⃣ اتصال با استاندارد QSIG:
   در این روش تمامی دستگاه هایی که قابلیت پشتیبانی از E1 یا PRI رو دارند میتوانند با این استاندارد به همدیگر مرتبط گردند . در این روش یکی از مراکز در مد QSIG Master  و دیگری در مد QSIG Slave قرار میگیرد . در صورتی که فاصله دو مرکز از همدیگر زیر 200 متر باشد با یک کابل استاندارد و با کیفیت خوب میتوان این ارتباط را ایجاد کرد . نکته مهم این هست که کابل ارتباطی باید بصورت cross over باشد . مزیت این روش این هست که 30 کانال ارتباط همزمان بین دو مرکز ایجاد میگردد و درگیر آی پی و پورت نیستید . البته در صورتی که فاصله دو مرکز بیشتر از 200 متر باشد نیاز به گیتوی های E1 و یا مودم های ارتباطی خواهد بود. دستگا های پاناسونیک مدل های TDA , TDE , NCP , NS ,NSX ,TD قابلیت پشتیانی از این استاندارد را دارند.
3️⃣ اتصال با استاندارد H323 :
  این روش به IPTRUNK هم معروف میباشد و یک استاندارد قدیمی میباشد که تمامی پلتفرمهایی که IP را ساپورت میکنند میتوانند از این روش استفاده نمایند . در این روش از بستر شبکه و IP برای ارتباط استفاده میگردد . در دستگاه های سری پاناسونیک مدل های TDA , TDE , NCP , NS ,NSX این روش را پشتیبانی میکنند. مد نظر داشته باشید که در این روش با آی پی MPR مرکز سانترال یا آی پی که بر روی کارت گیتوی قرار میدهید سر و کار دارید. پورتهای پیشفرضی که در این روش مورد استفاده قرار میگیرد 1716 , 1717 , 1718 , 1719 , 1720 , 10000 میباشدکه البته تمامی آنها قابل تغییر میباشد.
4- اتصال با استاندارد SIP:
  در این روش که جدیدترین روش و البته پرخطر میباشد برای ارتباط از بستر شبکه و IP استفاده میکند . شاخصه این روش استفاده از username  و password برای اهراز هویت میباشد . این شیوه از دو بخش signalling  و media تقسیم میگردد در سانترال های پاناسونیک عموما بخش signalling را MPRIP دستگاه هندل میکند و بخش media که همان صوت و تصویر میباشد را DSPIP دستگاه هندل میکند . پورتهای پیشفرض پاناسونیک برای این روش 5060 برای sip و 16000برای RTP میباشد. دستگاه های پاناسونیک مدل های TDE , NCP , NS , NSX این روش را ساپورت میکنند.
نکات مهم :
1️⃣ همواره پورتهای RTP بصورت یک بازه میباشد که معمولا پورت شروع شونده مشخص میشود بدین دلیل که به ازای هر تماس دو پورت درگیر میشود فرض کنید در سیپ ترانک برای اولین تماس پورتهای 16000 , 16001  درگیر میگردد تماس دوم که هندل میشود پورتهای 16002 و 16003 درگیر میگردد و ....
2️⃣ روشهای سوم و چهارم به دلیل درگیر بودن با IP و پورتهای مربوطه نیاز به دانش کافی برای ایجاد ترانک دارد . در صورت استفاده از فایروال در پهنای باند ارتباطی بین دو دستگاه حتما باید پورتهایی که در آن روش استفاده میگردد به عنوان استثنا در فایروال تعریف گردد.
3️⃣ حتما در صورتی که ارتباط شما از جنس sip میباشد استفاده از موارد امنیتی مانند تغییر پورتهای پیش فرض و امن کردن پهنای باند را فراموش نکنید.
—----------------------------------------------------------------------------------
⏪تهیه و تنظیم : مهدی عنایتی