در دستگاهها و نرم افزارها در صورت پلی بک در یک کا مپیوتر تصاویر زنده قابل دیدن نیست آیا راهکاری وجود دارد

در دستگاهها و نرم افزارها در صورت پلی بک در یک کا مپیوتر تصاویر زنده قابل دیدن نیست آیا راهکاری وجود دارد

::  30 ارديبهشت 1392  ::

 

 

در دستگاه ان وی آر IPCORDER صفحه کار برای کاربر قابل تغییر است یعنی کاربر صفحه را ویرایش کرده و میتواند تصویر زنده و پلی بک را با هم داشته باشد بعلاوه اینکه IPCORDER توانایی ایجاد دو صفحه در یک زمان هست که یکی پلی بک و دیگری لایو باشد.