آیا امکان دیدن تصویر زنده و ضبط شده از یک دوربین هست؟

آیا امکان دیدن تصویر زنده و ضبط شده از یک دوربین هست؟

::  30 ارديبهشت 1392  ::

 

 

با توجه به اینکه NVR IPCORDER توانایی این را دارد در هر لحظه رکورد را با استریم از قبل تعریف شده ضبط و با استریم دیگر نمایش دهد ، بله این دستگاه همزمان تصویر زنده ریل تایم و ضبط شده را بازپخش میکند.