چگونه در زمانی که در منزل نیستیم لامپی را روشن ویا صدای ضبط را فعال کنیم

رای جلوگیری از سرقت

چگونه در زمانی که در منزل نیستیم لامپی را روشن ویا صدای ضبط را فعال کنیم

::  29 ارديبهشت 1392  ::

 

 

PDU پاور ماژول قابلیت دارد در زمان خاص طبق برنامه ای که برای آن تعریف کرده اید پورتهای 220 ولت خود را قطع و وصل نماید البته بصورت دستی و از طریق موبایل و اینترنت نیز قابل فرمان دادن است.
در زمان مسافرت میتوانید یک لامپ و یا ضبط به آن وصل و طبق برنامه و یا با موبایل آنرا کنترل نمایید