آیا امکان اینکه درب پارکینگ را از طریق صفحه نمایش NVR باز و بسته کرد وجود دارد؟

PDU KOUKAAM NETIO230

آیا امکان اینکه درب پارکینگ را از طریق صفحه نمایش NVR باز و بسته کرد وجود دارد؟

::  29 ارديبهشت 1392  ::

 

 

در ان وب آر IPCORDER امکان ایجاد دکمهایی است شما میتوانید برق درب را از NETIO گرفته و در ان وی آر NETIO را تعریف نماییدو با ایجاد دکمه باز بگویید هر وقت اپراتور بر روی این دکمه کلیک کرد برق پورت یک NETIO که به درب پارکینگ است وصل شود و در نتیجه درب باز میشود.امکانات فراوانی برای این روشها در IPCORDER وجود دارد

................................................