NETIO

در صورتیکه حادثه ای اتفاق بیافتد چگونه میتوان آلارمی صوتی و... در فواصل دور و یا در کشور دیگر داشت

::  29 ارديبهشت 1392  ::

 

 

با توجه با اینکه ماژول PDU شرکت KOUKAAM در ان وی آر IPCORDER قابل تعریف است و خود این دستگاه نیز بر روی اینترنت کار میکند شما NETIO را در هر شهر یا کشور نصب IP VALID در روی آن ست و سپس در IPCORDER تعریف نمایید و به یکی از پریزهای آن آژیر وصل نمایید.
در تنظیماتIPCORDER میتوانید بگویید در صورت حادثه مورد نظر شما (موشن دوربین - قطع شدن دوربین ..) پورت 1 NETIO که در کشور دیگر است و به آژ یر هم وصل است را فعال کند.