در دوربینهای مدار بسته سامسونگ

SVIII چيست؟

::  27 مرداد 1387  ::

 

 

:: ::

 

جبران سازي در رنجي وسيعتر : 
سيگنال ويدئويي از طريق يک CCD ، با تکنولوژي ساخت Double Speed Scan که توانايي کار در يک طيف گسترده نوري را دارا مي باشد، به پردازشگر SVIII وارد ميشود. با بهره گيري از 2 ورودي A/D با رزولوشن 12 بيتي هسته مرکزي پردازشگر توانايي پذيرفتن نورهايي با دامنه سيگنال 80 دسي بل را دارد. بدليل ساختار23 بيتي پردازشگر اين حجم عظيم اطلاعات به سرعت پردازش مي گردد و نهايتا با استفاده از پيچيده ترين الگوريتم هاي فشرده سازي و بازيابي تصاوير توسط يک D/A 10 بيتي استاندارد مجددا به يک سيگنال ويديوئي تطبيق شده با شرايط نوري تبديل مي شود. 
حساسيت نوري ارتقاء يافته : 
با استفاده از پيشرفته ترين فيلتر هاي سه بعدي ويديوئي (3D-Filtering) که در درون پردازشگر SVIII به صورت سخت افزاري معماري شده است ، به ميزان قابل توجهي نويز سيگنال ويديويي کاهش ميابد که در نتيجه موجب افزايش گين سيگنال به نويز مي گردد. کاهش پارامترهاي نويز تصوير، موجب توليد تصويري مطلوب در شرايط نوري پايين ميگردد . اين در حاليست که در دوربين هاي مشابه بدليل وجود نويز بيشتر در سيگنال ، فيلتر ICR يا همان فيلتر قطع IR فعال مي گردد و باعث مي شودکه در همان نور تصوير درحالت سياه وسفيد نمايش داده شود ، اتفاقي که در دوربين هاي مجهز به SVIII در نورهاي پايين تر از 0.05 لوکس رخ مي دهد. 
رزولوشن بالا : 
با استفاده از روشهاي بهبود يافته در سيستم بازسازي پيکسلهاي CCD ( که بصورت نرمال در دوربين هاي تجاري بين 460 تا 480 خط افقي مي باشد ) در پردازشگر SVIII كه از آن بعنوان Color Sensor ياد مي گردد، تصويري بسيار بي نقص و شفاف با رزولوشن 520 خط در حالت رنگي توليد مي شود. در حاليکه دوربين هاي ديگر از تعداد 720 پيکسل در يک ستون تنها موفق به بازسازي 480 خط مي باشند ، دوربين هاي مجهز به SVIII قادر به بازسازي 520 خط در حالت رنگي و 570 خط در حالت سياه و سفيد مي شوند . قابليتي که نمي توان از کنار آن به آساني گذشت .
بهبود کنتراست تصاوير : 
از ديگر مشخصه هاي SVIII بهبود کنتراست تصاوير حتي در شرايط بد نوري مي باشد . اين امر با استفاده از الگوريتم هاي جديد در زمينه بهبود کنتراست تصاوير ميسر گرديده است. در اين روش علاوه بر استفاده از نور زمينه تصوير براي نرمال سازي تصاوير از مولفه هاي ديگر اشياء موجود در کادر تصوير استفاده مي شود و لذا در حالتي که نور زمينه بدليل عدم پخش نور مناسب در کادر تصوير در حالت مطلوبي قرار نداشته باشد با بهره گيري از نقاط داخل زمينه تصوير ، پردازشگر شروع به پردازش تصويربا استفاده از الگوريتم هاي بهبود کنتراست مي نمايد که نتيجه آن تصويري مطلوب تر در مقايسه با ساير محصولات مشابه مي باشد. 
تصويري با رنگهاي فراتر از تصور : 
با بهره گيري از فرآيند بي نظير اندازه گيري ميزان حرارت نور سيگنالهاي دريافتي توسط پردازشگر SVIII امکان افزايش دامنه White balance در دامنه وسيعي از منابع نوري ، توليد رنگهاي واقعي با دقت فوق العاده ميسر گرديده است. همچنين با دستيابي به چنين ساختاري امکان شناسايي رنگها حتي در نور هاي بسيار پائين نيز ميسر شده است