تفاوت بین دوربینهای مدار بسته آنالوگCCTVبا دوربینهای دیجیتال تحت شبکهIP CAMERA در چیست؟

تفاوت بین دوربینهای مدار بسته آنالوگCCTVبا دوربینهای دیجیتال تحت شبکهIP CAMERA در چیست؟

::  23 مرداد 1387  ::

 

 

:: ::

 

در اتدا باید متذکر شویم ای دو نوع دوربین مدار بسته از دو تکنولوژی متفاوت استفاده مینمایند دوربینهای آنالوگ CCTV تصاویر پردازشده خود را از طریق کابل کواکسیال (آنتن) انتقال داده و کیفیت آنها بر اساس تیوی لاینTVLINE (خطوط تشکیل دهنده تصویر بر روی صفحه تلویزیون) محاسبه میشود بطور مثال 480 تیوی لاین ولی دوربینهای تحت شبکه IP CAMERA تصاویر را از طریق کابل شبکه کامپیوتری (دیجیتال ) انتقال داده و کیفیت آن بر اساس پیکسل محاسبه میشود به عنوان مثال 1.3 مگا پیکسل.
در ضمن دوربینهای آنالوگ CCTVجهت فرمان زوم ZOOMو یا گردش افقی یا عمودی هرکدام کابل مجزا باید کشیده شود در حالی که دوربینهای تحت شبکه IP CAMERA کلیه اطلاعات صدا زوم گردش عمودی و افقیPAN/TILT از طریق همان کابل شبکه انجام میپذیرد حتی در بعضی از مدلهای دوربین تحت شبکه ولتاژمورد نیاز دوربین هم از طریق کابل شبکه به دوربین میرسد POE .
تفاوت دیگر این دو دوربین در طریقه دیدن و ضبط تصاویر آنهاست در دوربینهای آنالوگ جهت ضبط و مشاهده دوربینها از سخت افزارهای استند الون STANDALONEو یا کارتهایDIGITAL VIDEO RECORDERیا همانDVRباید استفاده نمود که نسبت به کانالهای ورودی تصویر و صدا و فریم ریت ضبط در هر ثانیه هزینه بر خواهد بود ولی در دوربینهای تحت شبکه IP CAMERA از طریق یک نرم افزار که روی یک کامپیوتر نصب میشود ( در بعضی مارکها تا32 تصویر رایگان است ) ضبط تصاویر انجام میشود و جهت دیدین دوربین فقط نیاز به IPآدرس دوربین و USER NAMEو PASSWORD میباشد بدون نیاز به سخت افزار واسطی.
از نظر هزینه ای هم دوربینهای تحت شبکه مقرون به صرفه است چون در اقلب شرکتها شبکه کامپیوتری وجود دارد و نیازی به کابل کشی و هزینهای مرتبط (پول کابل و اجرت کابل کشی ) نمیباشد و در ضمن انتقال تصاویر چون دیجیتال هست با سرعت و کیفیت بهتر و کو دردسرتر است (فقط IP دوربین و USER NAME و PASSWORD مورد نیاز است