سیستم های فوتو ولتاِیک سیستم هایی هستند که بدون نیاز به یک سیستم مکانیکی می توانند انرزی خورشید را به برق تبدیل کنند. در این سیستم ها صفحاتی که برای جذب نور به کار می روند، معمولاً با نام های صفحات خورشیدی، پنل های خورشیدی، سلول های خورشیدی و یا سلول ها یا پنل های فوتوولتائیک شناخته می شوند.

سیستم های فوتوولتائیک دارای سه بخش اصلی هستند:

1. صفحات (پنل های) خورشیدی:

این صفحات که دارای روکشی شیشه ای هستند، نور خورشید را با استفاده از پیوند های نیمه هادی های درونی شان به ولتاژ DC تبدیل می کنند. لازم به ذکر است که طراحی این پنل ها به گونه ای است که تحت تاثیر سرما یا گرمای بسیار شدید، رطوبت و باد تخریب نمی شوند و آسیبی نمی بینند. البته از آن جا که جنس رویه ی این صفحات، شیشه است، ضربات سنگین می تواند به آن ها آسیب برساند.

2. بخش کنترل کننده:

این بخش وظیفه ی کنترل و تطبیق عملکرد کل سیستم، حفاظت از آن، فرمان دهی به بخش های مختلف سیستم و تزریق و کنترل توان تولیدی پنل ها بر اساس نیاز مصرف کننده (بار)  متصل به پنل را دارد.

اجزا و بخش های کنترل کننده های سیستم های خورشیدی مختلف می توانند با هم متفاوت باشند چراکه هر سیستم خورشیدی می تواند در شرایط محیطی و آب و هوایی متفاوتی و برای کاربرد متمایزی به کار رود.

 اما به طور کلی می توان بخش های تشکیل دهنده ی سیستم های کنترلی را در موارد زیر خلاصه کرد:

A) باطری

B) واحد کنترل بار: که وضعیت شارژ و دشارژ باطری ها را کنترل می کند و خود از دو زیر جزء دیگر تشکیل شده است:

بخش شارژ و کنترل کننده ی ولتاژ بار

بخش شارژ به بررسی وضعیت شارژ باطری ها را بررسی می کند تا مصرف کننده بتواند از حداکثر عمر مفید باطری ها با حداکثر توان قابل دسترس آن ها استفاده کند. بخش شارژ ولتاژ و جریان ورودی و خروجی باطری ها و پنل ها، دمای محیط، غلظت الکترولیت و ... را مورد بررسی قرار می دهد.

بخش کنترل کننده ی ولتاژ بار ، شارژ و دشارژ باطری ها را کنترل می کند تا از فرسودگی و کاهش عمر آن ها جلوگیری شود.

C) اینورتر (مبدل AC/DC)

همانگونه که گفتیم ولتاژ تولید شده از طریق سلول های خورشیدی، DC است. برای تبدیل این خروجی به حالت متناوب از یک اینورتر استفاده می شود.

3.ذخیره کننده ی انرژی تولیدی

 در ساعات مختلف روز و همچنین در روز های مختلف سال میزان انرژی تابشی خورشید یکسان نیست. بنابراین باید بخشی از انرژی تولیدی سلول های خورشیدی را برای استفاده در زمان هایی که نور خورشید در دسترس نیست ذخیره کرد. این ذخیره سازی عموماً به وسیله ی سیستم های الکتروشیمیایی (باطری ها) صورت می گیرد.

 

منبع : avizhe-co.com