جزئیات محصول

نظارت برازدحام جمعیت Crowd monitoring

نظارت برازدحام جمعیت

Crowd monitoring

 

توضیحات فارسی:

ارسال خودکار هشدار به اپراتور درخصوص محدودیتهای اعمال شده در محدودیت ازدحام جمعیت

قابلیت ها:

-امکان تعریف دوآیتم درخصوص بررسی روخدادوآلارم
-تنظیم شش منطقه هدف برای هردوربین
-ایجاد هشداردرخصوص روخدادهای جرم درخیابان ها درمیدان ها،پارک ها،ایستگاه های قطاروفضاهای عمومی
-مناسب جهت سلامت وامنیت

Description:

Automatically notifies the operator should the quantity of people exceeds an indicated limit


Capabilities:
2 limit values may be indicated to generate an "Attention" or "Alarm" signal
Set 6 target areas per camera
Warns of dangerous situations and mass unrest on city streets, in squares, parks, train stations, retail locations and in other public spaces
Ideal for health & safety.

توضیحات