جزئیات محصول

لایسنز مدل سازی دوربین های 360درجه ای چشم ماهی

لایسنز مدل سازی دوربین های 360درجه ای چشم ماهی

Fisheye dewarping

 

توضیحات فارسی:

مشاهده یک تصویرمنصربه فردبست داده شده ازدوربین های360درجه پانورما

قابلیت ها :
-سه مدل تصویرخروجی:کاملا شبیه سازی شده مانندیک دوربین متحرک بصورت 90*4

-مشاهده تصاویرزنده بصورت واقعی وهمچنین بازپخش آرشیوهای تصویری

Description:

Expand a spherical image from Fisheye or Panoramic camera

Capabilities:
Three versions of image expansion: as a pie pan, in simulation PTZ mode, in 4x90 mode
Expand in real time and while playing archive

توضیحات