جزئیات محصول

لایسنز نظارت بر عملکرد پرسنل

تشخیص عدم فعالیت درزون های مشخص

قابلیت ها:

دراین مرحله میتوان واکنش نشان داد نسبت به فعالیت متصل به آیتم زمان یا سایز

-زمانیکه عدم فعالیت رخ بدهد دراین ماژول یک هشدارتولید میشود وایمیل میشودیا اقدامی که مابرای سیستم تعریف میکنیم

-این ماژول بسیار مناسب برای نظارت برخط تولید یا ماشین آلات تولید جهت کنترل میزان فعالیت

توضیحات

تشخیص عدم فعالیت درزون های مشخص

قابلیت ها:

دراین مرحله میتوان واکنش نشان داد نسبت به فعالیت متصل به آیتم زمان یا سایز

-زمانیکه عدم فعالیت رخ بدهد دراین ماژول یک هشدارتولید میشود وایمیل میشودیا اقدامی که مابرای سیستم تعریف میکنیم

-این ماژول بسیار مناسب برای نظارت برخط تولید یا ماشین آلات تولید جهت کنترل میزان فعالیت